Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iveta Kopřivová
Identifikační číslo: 30151
Univerzitní e-mail: iveta.koprivova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Akademická pracovnice - asistentka - Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
 
P 41 09  Zahradní a krajinářská architektura D-ZKA
ZF D-ZKA-ZKA prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Zahradní a krajinářská architektura, studium přerušeno

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Diplomní projekt - Nábřeží Vltavy v historickém centru Prahy z pohledu krajinářského architekta
Autor: Ing. Iveta Kopřivová
Pracoviště: Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Oponent:Ing. Drahomíra Kolmanová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Diplomní projekt - Nábřeží Vltavy v historickém centru Prahy z pohledu krajinářského architekta
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena především na problematiku nábřeží, možnosti jejich úprav a priority, které je třeba ctít při jejich úpravě prostředky zahradní a krajinářské architektury. Tyto obecné teze jsou ověřovány na konkrétním zadání. Autorka si zvolila modelové území, které je dnes v mnoha ohledech nefunkční či vzhledově problematické, ačkoliv se řadí k prostorům národního významu. V jeho těžišti leží náměstí Klárov, které je nevhodně izolováno od nejvýznamnějšího pražského fenoménu -- řeky Vltavy. Její význam i charakter širšího okolí je v práci popisován s žádoucím interdisciplinárním nadhledem. Analytická i návrhová část klade důraz na sdílné grafické zpracování formou schémat, situací, řezů i vizualizací. Návrh se snaží o novodobou artikulaci historických faktů v podobě výtvarných prvků a odkazů (viz stylizace potoku Brusnice či uplatnění principů terasových zahrad) i o uživatelský komfort na úrovni jednotlivých prostorů i celé Malé Strany.
Klíčová slova:nábřeží, Vltava, veřejný prostor, Praha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová.