Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iveta Kopřivová
Identifikační číslo: 30151
Univerzitní e-mail: iveta.koprivova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Akademická pracovnice - asistentka - Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
 
P 41 09  Zahradní a krajinářská architektura D-ZKA
ZF D-ZKA-ZKA prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Zahradní a krajinářská architektura, studium přerušeno

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rehabilitace klášterního areálu sv. Anežky v Praze
Autor: Ing. Iveta Kopřivová
Pracoviště: Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Oponent:Ing. Ina Truxová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rehabilitace klášterního areálu sv. Anežky v Praze
Abstrakt:Práce se ve svém úvodu věnuje situaci v Českých zemích ve 13. století, středověkému zahradnímu umění a problematice klášterních komplexů na území Prahy. Zaměřuje se ve své teoretické části na genezi a význam řádů spojených s Anežským klášterem. Dotýká se především způsobu života klarisek a minoritů. Dále pojednává o osobnosti sv. Anežky a o významu modelového objektu od jeho vzniku do současnosti. Popisuje a pomocí jednoduchých grafických schémat dokumentuje vývoj celého komplexu v územních souvislostech Starého Města. Podrobně analyzuje modelový objekt pro potřeby zahradně architektonické studie (průzkumy a rozbory formou grafických příloh), kterou zahrnuje ve své poslední části. Návrhová část upravuje dnes zanedbanou malou klášterní zahradu v plnohodnotný veřejný zahradní prostor.
Klíčová slova:Praha, sv. Anežka, středověká zahrada, klášter

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová.