Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lenka Sochorová
Identifikační číslo: 30099
Univerzitní e-mail: xtomask8 [at] node.mendelu.cz
 
P 41 08  Zahradnické inženýrství D-ZI
ZF D-ZI-Z prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Zahradnictví, studium přerušeno

Kontakty     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     
Stáže     Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Studium antioxidačních látek u hroznových semen
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Studium antioxidačních látek u hroznových semen
Abstrakt:
Je známo, že hroznová semínka jsou bohatá na významné antioxidační látky. Problematika zabývající se rozborem a porovnáním antioxidačních komponent v semenech Vitis vinifera u jednotlivých odrůd však zatím nebyla dostatečně prostudována. V první části práce je zpracována rozsáhlá literární rešerše zaměřená na souhrn prací, které se zabývají studiem látek u semen révy vinné a jejich vlivem na lidské zdraví. Experimentální část diplomové práce je zaměřena na studium antioxidačních komponent v semenech révy vinné. Pro experiment bylo použito extraktů tří "běžných" (Frankovka, Ryzlink vlašský, Cabernet Moravia) a tří interspecifických odrůd (Nativa, Marlen a Kofranka). Spektrometricky, pomocí tří principiálně rozdílných metod - DPPH, ABTS a FRAP, byla stanovena antioxidační aktivita. Spektrofotometricky byl dále zjišťován obsah celkových polyfenolických sloučenin a celkový obsah flavanolů. Technikou vysoko-účinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí bylo analyzováno devět významných flavonoidů (apigenin, astragalin, hyperosid, isorhamnetin, kaempferol, myricetin, quercetin, quercitrin a rutin) a dva procyanidiny (procyanidin A2 aprocyanidin B1). Nejvyšších hodnot antioxidantů dosáhly interspecifické odrůdy Marlen a Nativa, nejméně antioxidačních komponent bylo zaznamenáno u odrůdy Cabernet Moravia. V komlexním hodnocení však lze říci, že mezi sledovanými odrůdami nebyly zaznamenány významné rozdíly.
Klíčová slova:
antioxidanty, hroznová semínka, antioxidační aktivita, polyfenolické sloučeniny, HPLC-MS

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek oponenta
Posudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D..