Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lenka Sochorová
Identifikační číslo: 30099
Univerzitní e-mail: xtomask8 [at] node.mendelu.cz
 
P 41 08  Zahradnické inženýrství D-ZI
ZF D-ZI-Z prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Zahradnictví, studium přerušeno

Kontakty
     
Závěrečná práce
     
Projekty          
          Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Marie Bartáková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách
Abstrakt:
Dnešní doba na nás v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost a v neposlední řadě civilizační choroby jako je diabetes mellitus či obezita. Proto jsem se rozhodla ve své práci zaměřit na zdravou výživu v podobě funkčních potravin. Věřím, že závěry této práce dají možnou alternativu lidem, kteří chtějí žít kvalitnější život a jíst zdravěji. V literární části této práce se věnuji funkčním potravinám, jejich obecné charakteristice a hlavními představiteli. Dále pak významem biologicky aktivních látek v nich obsažených. Vzhledem k rozsahu daného tématu se podrobně věnuji jen některým z nich. Ze skupiny antioxidantů například vitaminu E a vitaminu C a z řad mikronutrientů selenu a karotenoidům. Vzhledem k četnosti výskytu onemocnění kolorektálního karcinomu v České republice jsem se do své práce rozhodla zařadit také vlákninu. Experimentální část mé práce je zaměřena na fytoestrogeny, jejich strukturu, obsah v potravinách a vliv na lidské zdraví. V rámci experimentů z rostlinných materiálů extrahuji různé fytoestrogeny pomocí metody vysoko účinné kapalinové chromatografie.
Klíčová slova:zdravá výživa, funkční potraviny, fytoestrogeny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D..