Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
Identification number: 3002
University e-mail: vilem.reinohl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - CEITEC MENDELU (FA)
Head of department - CEITEC MENDELU (FA)

Contacts     Projects     Publications     Placements     
Bodies     Supervised theses     Conferences     


Select year:    

The following list contains all recorded conferences the person participated in.

ConferenceYearActivePublications
XLI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2015
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor
XLI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2015. 4. 3. 2015, Mendelova univerzita v Brně (CZ).
2015yes
ID 2015 - 41st Food Quality and Safety Conference
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Nedomová, Šárka -- Jarošová, Alžbeta -- Dostálová, Jana -- Tremlová, Bohuslava -- Dostálová, Yvona -- Bogdanovičová, Soňa -- Dvořák, Lukáš -- Teplá, Jana -- Strnková, Jana et al.
XLI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - "Ingrovy dny 2015". 3. 3. 2015 - 4. 3. 2015, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny-2015
2015yes