Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
Identification number: 2992
University e-mail: marek.klems [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
Researcher - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Czyžová
Inhibice regenerace prýtů na explantátech petunie (Petunia x hybrida) in vitro způsobená fluoranthenem
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Czyžová
Vliv fluoranthenu na inhibici organogeneze petunie in vitro
April 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Jan Čunderle
Faktory zygotické embryogeneze hrachu setého a její regulace
April 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Dokoupil
Akumulace zásobních proteinů semen při odpovědi rostlin hrachu setého (Pisum sativum L.) na stres
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Dokoupil
Vliv xenobiotik na růstové a produkční procesy u hrachu
April 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Dundálková
Fyziologická aktivita metabolitů 6-benzylaminopurinu v morfogenezi rostlin
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Dundálková
Role fyziologicky aktivních metabolitů 6-benzylaminopurinu v morfogenezi a vývoji rostlin
April 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Francová
Srovnání transportu a distribuce aorganického polutantu a trofických látek v rostlinách hrachu (Pisum sativum L.)
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Francová
Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na růst a bioenergetiku rostlin
April 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Franek
Vliv osmotického stresu na růst rostlin bramboru v in vitro podmínkách
April 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Hana Fronková
Mikropropagace a ozdravování rostlin Prunus persica (L.) Batsch od virových patogenů
September 2021Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iva Hajdamachová
Transport 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny v explantátech okurky seté (Cucumis sativus L.)
April 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Zuzana Havlíčková
Aklimační reakce lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) při převodu z in vitro kultivace do nesterilních podmínek
April 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hrušková
Fyziologické odpovědi okřehku Lemna minor na zatížení prostředí fluoranthenem
April 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hrušková
Růstová a metabolická odezva okřehku menšího (Lemna minor L.) na polycyklický aromatický uhlovodík
April 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hrušková
Vliv fluoranthenu na růstové a vývojové procesy okřehku menšího (Lemna minor L.)
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Silvie Jančíková
Srovnání akumulace xenobiotik, nutričních substrátů a růstových regulátorů tabákovou suspenzí BY-2
April 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominika Klásková
Vliv deficience dusíku a síry na produkční procesy rostlin
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Koláčková
Metabolismus 6-benzylaminopurinu v indukci organogeneze in vitro
May 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Koláčková
Metabolismus 6-benzylaminopurinu v organogenezi prýtů in vitro
April 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Eva Kollarová
Translokace a akumulace organického polutantu v rostlinách hrachu
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kůrková
Faktory indukce tvorby hlíz lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) v in vitro podmínkách
April 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kůrková
Morfogenetické změny v procesu tvorby hlíz lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) v in vitro podmínkách
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kamila Lónová
Fyziologické a produkční odpovědi rostlin hrachu setého (Pisum sativum L.) na organické toxikanty
September 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Lónová
Vliv fluoranthenu a flurochloridonu na růst, metabolismus a produkci rostlin hrachu (Pisum sativum L.)
April 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamila Lónová
Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na regulaci růstu a na produkci rostlin hrachu
April 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Maco
Interakcia fytohormónov a vonkajších faktorov v dormancii hľúz ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) odvodených v explantátové kulture
April 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Maco
Regulácia dormancie hľúz ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) odvodených v in vitro podmienkach
April 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Muselíková
Interakce 2,4-D a etylénu v růstu tabákové BY-2 suspenze
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Obdržálková, Ph.D.
Změna obsahu kyseliny abscisové v apoplastické tekutině ve vztahu k funkci průduchů pod vlivem osmotického stresu
May 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Petrovičová
Antioxidační aktivity okřehku Lemna minor L. v abiotickém stresu
April 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Leona Richterová
Dynamika obsahu 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny v procesu růstu tabákové buněčné suspenze BY-2
April 2005Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Solnická
Kyselina abscisová v zygotické embryogenezi hrachu setého (Pisum sativum L.)
April 2006Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Solnická
Vztah kyseliny abscisové a exprese zásobních proteinů v zygotické embryogenezi hrachu setého (Pisum sativum L.)
April 2008Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdeněk Štěpán
Hormonální regulace tvorby hlíz lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) pod vlivem různé úrovně dusíkaté výživy in vitro
April 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Štěpán
Pravděpodobnostní charakteristika regulace tvorby hlíz brambor v in vitro podmínkách
April 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Aneta Tovtiková
Charakteristika translokace 14C- fluoranthenu v rostlinách hrachu a vlivu fluoranthenu na jiné transportní procesy
April 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Večeřa
Hormonální regulace tvorby a dormance hlíz brambor v in vitro podmínkách
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress