Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
Identifikační číslo: 2992
Univerzitní e-mail: marek.klems [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Kateřina Czyžová
Inhibice regenerace prýtů na explantátech petunie (Petunia x hybrida) in vitro způsobená fluoranthenem
duben 2014prohlížet
2.ABPAutor: Ing. Kateřina Czyžová
Vliv fluoranthenu na inhibici organogeneze petunie in vitro
duben 2012prohlížet
3.NBPAutor: Ing. Jan Čunderle
Faktory zygotické embryogeneze hrachu setého a její regulace
duben 2011prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Jiří Dokoupil
Akumulace zásobních proteinů semen při odpovědi rostlin hrachu setého (Pisum sativum L.) na stres
květen 2010prohlížet
5.ADPAutor: Ing. Jiří Dokoupil
Vliv xenobiotik na růstové a produkční procesy u hrachu
duben 2012prohlížet
6.ABPAutor: Ing. Lucie Dundálková
Fyziologická aktivita metabolitů 6-benzylaminopurinu v morfogenezi rostlin
květen 2007prohlížet
7.ADPAutor: Ing. Lucie Dundálková
Role fyziologicky aktivních metabolitů 6-benzylaminopurinu v morfogenezi a vývoji rostlin
duben 2009prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Jana Francová
Srovnání transportu a distribuce aorganického polutantu a trofických látek v rostlinách hrachu (Pisum sativum L.)
duben 2018prohlížet
9.ABPAutor: Ing. Jana Francová
Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na růst a bioenergetiku rostlin
duben 2016prohlížet
10.ABPAutor: Bc. Ondřej Franek
Vliv osmotického stresu na růst rostlin bramboru v in vitro podmínkách
duben 2013prohlížet
11.NDisPAutor: Ing. Hana Fronková
Mikropropagace a ozdravování rostlin Prunus persica (L.) Batsch od virových patogenů
září 2021prohlížet
12.ABPAutor: Bc. Iva Hajdamachová
Transport 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny v explantátech okurky seté (Cucumis sativus L.)
duben 2014prohlížet
13.RBPAutor: Zuzana Havlíčková
Aklimační reakce lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) při převodu z in vitro kultivace do nesterilních podmínek
duben 2020prohlížet
14.ABPAutor: Ing. Zuzana Hrušková
Fyziologické odpovědi okřehku Lemna minor na zatížení prostředí fluoranthenem
duben 2012prohlížet
15.ADPAutor: Ing. Zuzana Hrušková
Růstová a metabolická odezva okřehku menšího (Lemna minor L.) na polycyklický aromatický uhlovodík
duben 2016prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Zuzana Hrušková
Vliv fluoranthenu na růstové a vývojové procesy okřehku menšího (Lemna minor L.)
duben 2014prohlížet
17.NBPAutor: Silvie Jančíková
Srovnání akumulace xenobiotik, nutričních substrátů a růstových regulátorů tabákovou suspenzí BY-2
duben 2011prohlížet
18.NBPAutor: Dominika Klásková
Vliv deficience dusíku a síry na produkční procesy rostlin
duben 2013prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Anna Koláčková
Metabolismus 6-benzylaminopurinu v indukci organogeneze in vitro
květen 2007prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Anna Koláčková
Metabolismus 6-benzylaminopurinu v organogenezi prýtů in vitro
duben 2009prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Bc. Eva Kollarová
Translokace a akumulace organického polutantu v rostlinách hrachu
duben 2013prohlížet
22.ADPAutor: Ing. Jana Kůrková
Faktory indukce tvorby hlíz lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) v in vitro podmínkách
duben 2016prohlížet
23.ABPAutor: Ing. Jana Kůrková
Morfogenetické změny v procesu tvorby hlíz lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) v in vitro podmínkách
duben 2014prohlížet
24.RDisPAutor: Ing. Kamila Lónová
Fyziologické a produkční odpovědi rostlin hrachu setého (Pisum sativum L.) na organické toxikanty
září 2017prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Kamila Lónová
Vliv fluoranthenu a flurochloridonu na růst, metabolismus a produkci rostlin hrachu (Pisum sativum L.)
duben 2014prohlížet
26.ABPAutor: Ing. Kamila Lónová
Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na regulaci růstu a na produkci rostlin hrachu
duben 2012prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Roman Maco
Interakcia fytohormónov a vonkajších faktorov v dormancii hľúz ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) odvodených v explantátové kulture
duben 2016prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Roman Maco
Regulácia dormancie hľúz ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) odvodených v in vitro podmienkach
duben 2014prohlížet
29.ABPAutor: Bc. Kateřina Muselíková
Interakce 2,4-D a etylénu v růstu tabákové BY-2 suspenze
květen 2010prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Jana Obdržálková, Ph.D.
Změna obsahu kyseliny abscisové v apoplastické tekutině ve vztahu k funkci průduchů pod vlivem osmotického stresu
květen 2007prohlížet
31.ABPAutor: Bc. Jana Petrovičová
Antioxidační aktivity okřehku Lemna minor L. v abiotickém stresu
duben 2015prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Leona Richterová
Dynamika obsahu 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny v procesu růstu tabákové buněčné suspenze BY-2
duben 2005prohlížet
33.ABPAutor: Ing. Pavla Solnická
Kyselina abscisová v zygotické embryogenezi hrachu setého (Pisum sativum L.)
duben 2006prohlížet
34.ADPAutor: Ing. Pavla Solnická
Vztah kyseliny abscisové a exprese zásobních proteinů v zygotické embryogenezi hrachu setého (Pisum sativum L.)
duben 2008prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Zdeněk Štěpán
Hormonální regulace tvorby hlíz lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) pod vlivem různé úrovně dusíkaté výživy in vitro
duben 2008prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Zdeněk Štěpán
Pravděpodobnostní charakteristika regulace tvorby hlíz brambor v in vitro podmínkách
duben 2010prohlížet
37.NBPAutor: Aneta Tovtiková
Charakteristika translokace 14C- fluoranthenu v rostlinách hrachu a vlivu fluoranthenu na jiné transportní procesy
duben 2012prohlížet
38.NBPAutor: Tomáš Večeřa
Hormonální regulace tvorby a dormance hlíz brambor v in vitro podmínkách
duben 2011prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována