Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Identification number: 2986
University e-mail: ladislav.havel [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Baloun
Studium interakce těžkých kovů s glutathionem. Význam pro in vitro kultivace rostlin
May 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jiří Baloun
Vliv vybraných těžkých kovů na somatická embrya smrku (Picea spp.)
March 2006Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Baloun
Změny obsahu glutathionu, jeho oxidované formy a nitrosoglutathionu vyvolané složkami kultivačního media
May 2006Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Irena Bohatcová
Využití kultur in vitro klanoprašky čínské pro produkci sekundárních metabolitů
May 2006Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Černý
Analýza druhového složení vegetace ve vinicích vybraných vinařských obcí
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Čížková
Vliv vybraných iontů kovů na produkci regulačních látek u rostlin
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Čížková
Vliv vybraných těžkých kovů na různé genotypy lnu setého
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Daňková
Vztah hustoty porostu vybraných plodin a aktuálního zaplevelení
April 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Biljana Đorđević, Ph.D.
The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos
August 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Dvořáková
Faktory ovlivňující stabilitu rostlinného buněčného jádra
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Dvořáková
Synergismus mutací ovlivňujících reparaci DNA u rostlin Arabidopsis s defektní telomerázou
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavla Foldynová
Analýza škodlivosti plevelů v porostech ozimé pšenice
April 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nicole Frantová
Studium vybraných fyziologických vlastnosti populací polních plevelů z odlišných stanovišť
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Daniela Gaiduschová
Evaluation of the effect of different abiotic factors on growth, yield and quality of medicinal cannabis (Cannabis sativa L.)
April 2021Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): mgr inż. Marta Gold
Volné téma dle zájmu studentů
September 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Hemzová
Vliv olova na obsah vody ve shlucích raných somatických embryí smrku (Picea ssp.)
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kateřina Hlaváčová
Stanovení klíčivosti semen vybraných druhů polních plevelů z čeledi hvězdnicovitých
April 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Húska, Ph.D.
Navržení a konstrukce biosenzoru pro analýzu transkriptomu u rostlinných buněk vystavených abiotickému stresu
May 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Juráň, Ph.D.
Změny jadérka v průběhu buněčné smrti
April 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Milan Kollár
Hodnocení zaplevelení vybraných porostů cukrové řepy
April 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Konečná, Ph.D.
Vliv těžkých kovů na produkci cytokininů
May 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kopřiva
Působení naftochinonů na růst a vývoj rostlin
April 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kopřiva
Vliv naftochinnonů a jejich derivátů na rostlinný organismus
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Vladimír Kopřiva
Vliv naftochinonů na růst a vývoj rostlin
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Markéta Kováčiková
Vegetace vybraného pozemku s fotovoltaickou elektrárnou
April 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Kubínek
Rozdíly v zaplevelení širokořádkových a úzkořádkových plodin
April 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ajinkya Bharat Lalge
Plant growth regulators infuence on architecture and selected secondary metabolites production in Cannabis spp.
June 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivana Merclová
Vliv oxidu dusnatého na klíčení semen vybraných druhů rostlin
May 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Amir Mugutdinov
Změny ve složení vegetace plevelů ve vybraných vinicích
April 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milena Musilová, Ph.D.
Vyhledávání a charakteristika genů zodpovědných za modré zbarvení obilek pšenice seté (Triticum aestivum L.)
September 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcela Nejezchlebová
Vliv sacharidů na růstové a biosyntetické schopnosti Dionea muscipula El. při kutlivaci in vitro.
May 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vlastimil Novák
Metodické přístupy rekonstituce proteinu z biologického materiálu vhodné pro nepřímé analýzy jejich vlastností
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Pfefr
Analýza aktuálního zaplevelení vybraných širokořádkových plodin
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Zuzana Pluschková
Polní plevele porostů vybraných plodin a meziplodin
April 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Posák
Možnosti využití alelopatik jako přirozených herbicidů
April 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Lukáš Posák
Srovnání vybraných charakteristik rostlin pěstovaných v půdním a hydroponickém prostředí
May 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Prudká
Vliv kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové na programovanou buněčnou smrt v buněčné kultuře
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Prudká
Vliv růstových regulátorů na programovanou buněčnou smrt
May 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Renčínová
Vztah zaplevelení porostů kukuřice seté a půdoochranných technologií zpracování půdy
April 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jakub Robenek
Vliv vybraných hnojiv na aktuální zaplevelení porostů kukuřice seté
April 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Růžička, DiS.
Analýza zaplevelení množitelských porostů vybraných obilnin
April 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Tomáš Řičica
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení polních plodin ve vybrané lokalitě kukuřičné výrobní oblasti
April 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavla Solnická
Buněčná kultura tabáku BY-2 ve vybraných stresových podmínkách.
May 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marie Suchánková
Změny ve druhovém složení plevelů vybraných chmelnic
April 2020Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Šigutová
Vliv iontů vybraného kovu na vývoj raných somatických embryí
May 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martina Šlapáková
Distribuce transpozonů na pohlavních chromozomech rostlin
April 2020Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zdeněk Štěpán
Vliv organických polutantů na rostlinnou buňku
September 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Šupálková, DiS., Ph.D.
Detoxifikační mechanismy rostlin jako nástroj fytoremediačních technologií
June 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.
Sledování mikrobiálních kontaminací pomocí molekulárně biologických metod ve vybraných surovinách pro výrobu koření
May 2009Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.
Vyhledávání a charakteristika genů zodpovědných za purpurové zbarvení obilek pšenice seté (Triticum aestivum L.)
September 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.
Využití molekulárně biologických metod pro detekci mikrobiologických kontaminací
May 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Vacek
Stanovení glutathionu jako ekofyziologického markeru u rostlin
March 2005Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Votroubková
Vliv stimulačních látek na meristémy hrachu setého
January 2003Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jana Vykydalová
Vliv šířky meziřádkové vzdálenosti na zaplevelení porostů kukuřice seté
April 2020Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Andrea Wünschová, Ph.D.
Nitric oxide in plants
June 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Magda Zdražílková, Ph.D.
Aktuální a potenciální stav plevelové vegetace na Mikulovsku
June 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress