Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Ing. Jana Gláserová
Identifikačné číslo: 2967
Univerzitný e-mail: jana.glaserova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
 
Externí oponentka - Provozně ekonomická fakulta

Kontakty     Výučba
     
     
Publikácie     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHNEIDER, T. -- OTAVOVÁ, M. -- GLÁSEROVÁ, J. Micro Enterprises in the Czech Republic and Slovakia in the Context of the Current Development of Accounting. In Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 55. ISBN 978-80-7509-654-8.

Originálny názov:
Micro Enterprises in the Czech Republic and Slovakia in the Context of the Current Development of Accounting
Český názov:
Autor:
Ing. Tomáš Schneider
Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Dr. Ing. Jana Gláserová
Pracovisko:
Ústav účetnictví a daní
Druh publikácie:
abstrakt článku v zborníku
Zborník: Enterprise and Competitive Environment: Abstracts
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 55
Do strany:
55
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The focal point of the research is the micro-enterprises in the Czech Republic and Slovakia. The purpose of this study is to find out whether the administrative burden of micro-enterprises has been reduced on the basis of the obligation to implement the Directive 2013/34 / EU into the national accounting standards. The latest deadline for the implementation of this Directive was 1 January 2016. Criteria for the adoption of microenterprises (balance sheet total, turnover and number of employees) are examined in both countries. These criteria were tested on enterprises from the Amadeus database and subsequently examined whether a reduction in administrative burden can be made for all micro-enterprises in both countries.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
28.08.2019 10:06 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-654-8.

Originálny názov:
Enterprise and Competitive Environment: Abstracts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-7509-654-8
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: 22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
26.08.2019 11:04 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 2019, Brno.

Originálny názov:
22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 26.08.2019 11:04 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12345
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -