Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Růžková
Identifikačné číslo: 29669
Univerzitný e-mail: 29669 [at] node.mendelu.cz

Kontakty     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Imigrace rusky mluvících do ČR a jejich integrace
Autor: Ing. Jana Růžková
Pracovisko: Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)
Vedúci práce: Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.
Oponent:PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Imigrace rusky mluvících do ČR a jejich integrace
Abstrakt:Jana Růžková: Imigrace rusky mluvících do ČR a jejich integrace. Diplomová práce. Brno 2014 Cílem této práce je ověření komplexní náročnosti imigrační politiky ČR a vnímání její obtížnosti rusky mluvícími přistěhovalci a dále zjištění vnímání českého obyvatelstva vůči těmto cizincům. V teoretické části jsou definovány a blíže vysvětleny pojmy vztahující se k migraci, migrační politice, integraci a začleňování cizinců do struktur majoritní společnosti ČR. Vlastní práce je zaměřena jak na kvantitativní výzkum imigrace obyvatel z bývalého Sovětského svazu ze zdrojů Českého statistického úřadu, tak na vlastní výzkum opírající se o dotazníkové šetření mezi rusky mluvicími a českými obyvateli vnímajícími imigrační politiku. V závěru jsou potvrzeny či vyvráceny hypotézy a je provedeno stanovení výsledků.
Kľúčové slová:integrace, migrační politika, multikulturalismus, Imigrace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta