Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Růžková
Identifikační číslo: 29669
Univerzitní e-mail: 29669 [at] node.mendelu.cz

Kontakty     Závěrečná práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Imigrace rusky mluvících do ČR a jejich integrace
Autor: Ing. Jana Růžková
Pracoviště: Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.
Oponent:PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Imigrace rusky mluvících do ČR a jejich integrace
Abstrakt:Jana Růžková: Imigrace rusky mluvících do ČR a jejich integrace. Diplomová práce. Brno 2014 Cílem této práce je ověření komplexní náročnosti imigrační politiky ČR a vnímání její obtížnosti rusky mluvícími přistěhovalci a dále zjištění vnímání českého obyvatelstva vůči těmto cizincům. V teoretické části jsou definovány a blíže vysvětleny pojmy vztahující se k migraci, migrační politice, integraci a začleňování cizinců do struktur majoritní společnosti ČR. Vlastní práce je zaměřena jak na kvantitativní výzkum imigrace obyvatel z bývalého Sovětského svazu ze zdrojů Českého statistického úřadu, tak na vlastní výzkum opírající se o dotazníkové šetření mezi rusky mluvicími a českými obyvateli vnímajícími imigrační politiku. V závěru jsou potvrzeny či vyvráceny hypotézy a je provedeno stanovení výsledků.
Klíčová slova:integrace, migrační politika, multikulturalismus, Imigrace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta