Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Růžková
Identification number: 29669
University e-mail: 29669 [at] node.mendelu.cz

Contacts     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Immigration of Russian speakers to the Czech Republic and their integration
Written by (author): Ing. Jana Růžková
Department: Department of Applied Statistics and Demography (FRDIS)
Thesis supervisor: Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.
Opponent:PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Imigrace rusky mluvících do ČR a jejich integrace
Summary:Jana Růžková: Imigrace rusky mluvících do ČR a jejich integrace. Diplomová práce. Brno 2014 Cílem této práce je ověření komplexní náročnosti imigrační politiky ČR a vnímání její obtížnosti rusky mluvícími přistěhovalci a dále zjištění vnímání českého obyvatelstva vůči těmto cizincům. V teoretické části jsou definovány a blíže vysvětleny pojmy vztahující se k migraci, migrační politice, integraci a začleňování cizinců do struktur majoritní společnosti ČR. Vlastní práce je zaměřena jak na kvantitativní výzkum imigrace obyvatel z bývalého Sovětského svazu ze zdrojů Českého statistického úřadu, tak na vlastní výzkum opírající se o dotazníkové šetření mezi rusky mluvicími a českými obyvateli vnímajícími imigrační politiku. V závěru jsou potvrzeny či vyvráceny hypotézy a je provedeno stanovení výsledků.
Key words:integrace, migrační politika, multikulturalismus, Imigrace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review