Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Laštůvková, Ph.D.
Identifikační číslo: 29637
Univerzitní e-mail: jana.lastuvkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav financí (PEF)

          
Závěrečná práce
     Projekty     
Publikace
     
Stáže
     
Orgány          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Likvidita obchodních bank v kontextu současného vývoje
Autor:
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Oponent 2:doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Oponent 3:
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Likvidita obchodních bank v kontextu současného vývoje
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na likviditu vybraných bankovních sektorů a jejich determinanty. Vybranými bankovními sektory jsou Česká republika, Slovensko a Slovinsko. V teoretické rovině je za pomocí odborných studií rozebráno pojetí likvidity, možnosti jejího měření a studie zabývající se determinanty likvidity. Jádro práce tvoří analýza vývoje likvidity pomocí metody hrubých toků likvidity a následné určení determinantů vypočtených likvidních toků pomocí panelových regresí. Mezi zvolenými regresory vystupují veličiny na všech úrovních, přes makroekonomické veličiny až po veličiny na úrovni jednotlivých bank. Výsledky prokázaly podstatný vliv velikosti banky a vliv makroekonomického prostředí, včetně vlivu krize, v podobě nižší tvorby a vyššího odlivu likvidity.
Klíčová slova:
měření likvidity, hrubé toky likvidity, tvorba a odliv likvidity, Bankovní likvidita, celková realokace, determinanty likvidity

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D..