Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Laštůvková, Ph.D.
Identifikační číslo: 29637
Univerzitní e-mail: jana.lastuvkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav financí (PEF)

     Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     
Stáže
     
Orgány
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Faktory vývoje likvidity ve skupinách vybraných bank
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Faktory vývoje likvidity ve skupinách vybraných bank
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na vývoj likvidity ve skupinách vybraných bank České republiky mezi roky 1998--2011. Jedná se o skupinu velkých a skupinu malých bank dle klasifikace ČNB. Nejprve je čtenář v teoretické rovině za pomocí odborných studií obeznámen s pojetím likvidity a možnostmi jejího měření a řízení. Jádro práce tvoří analýza vývoje pomocí nominálních a idiosynkratických toků likvidity. Při analýze jsou využity i makroekonomické veličiny (HDP, inflace, nezaměstnanost) a některé položky z bankovních výkazů. Obě skupiny jsou ovlivněny jinými faktory a působí na ně jiné hybné síly. Na základě zjištěných výsledků je naznačena možná predikce vývoje likvidity a působení určených faktorů.
Klíčová slova:bankovní likvidita, měření likvidity, Basel III, nominální toky likvidity, idiosynkratické toky likvidity

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D..