Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Laštůvková, Ph.D.
Identifikační číslo: 29637
Univerzitní e-mail: jana.lastuvkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav financí (PEF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
     
     
Stáže
     
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Provoz datových schránek
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Provoz datových schránek
Abstrakt:
Práce pojednává o provozu datových schránek. Nejprve je čtenář obeznámen s vývojem elektronizace v České republice a porovnáním mezi ostatními státy Evropské unie. Poté následují kapitoly úzce související s datovými schránkami - elektronický podpis, oběh, evidence a úschova dokumentů. Jádro práce tvoří samotné pojednání o datových schránkách. Rozebrána je problematika legislativní, technická i ekonomická. Celá práce je jednak řešena v obecné rovině a jednak aplikovaná na úřad Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně, jenž má datové schránky zřízeny ze zákona.
Klíčová slova:
datové schránky, elektronický podpis, veřejná správa, spisová služba, elektronizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele JUDr. Hana Kelblová, Ph.D..