Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lenka Procházková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2961
Univerzitný e-mail: xproch57 [at] node.mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav marketingu a obchodu (PEF) - prerušené

     
     Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PROCHÁZKOVÁ, L. -- ZÁBOJ, M. Key Success Factors of Small and Medium-sized Enterprises. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 518--528. ISBN 978-80-7509-561-9. URL: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf

Originálny názov:
Key Success Factors of Small and Medium-sized Enterprises
Anglický názov:
Autor:
Ing. Lenka Procházková, Ph.D.
Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav marketingu a obchodu
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
518
Do strany:
528
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Small and medium-sized enterprises face growing competition. Not just by domestic entities, but also from foreign enterprises entering the local market. The way how to deal with increasing competitive primarily depends on internal characteristics (factors of the internal environment) of individual enterprises. The aim of this paper is to present factors of internal environment of SMEs which determine their success. These factors are categorized into five groups. These are: human resources, marketing, manufacturing, management organization and financial management. The results are based on the analysis of secondary data focused on the success factors of SMEs' and on primary survey conducted among Czech SMEs in manufacturing industry. The survey validated selected SMEs' key success factors and their specifics.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
19.07.2018 14:38 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1234
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-561-9.

Originálny názov: Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-561-9
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Kateřina Šebková, DiS.
Posledná zmena:
19.07.2018 13:42 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 2018, Brno.

Originálny názov:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Kateřina Šebková, DiS.
Posledná zmena:
19.07.2018 13:42 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
234
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -