Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Identifikačné číslo: 29605
Univerzitný e-mail: katerina.krchniva [at] mendelu.cz
 
Technická pracovníčka pro výuku - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Dopad zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na rozpočet České republiky
Autor: Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Oponent 1:prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Oponent 3:doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Dopad zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na rozpočet České republiky
Abstrakt:Disertační práce se zabývá hodnocením vlivu zavedení společného konsolidovaného základu daně (CCCTB) v Evropské unii na rozpočet České republiky. V práci je provedena komparace rozdělení základu daně způsobilých skupinových podniků v roce 2013, který by byl zdaňován v České republice v současném systému odděleného účetnictví a který by byl v České republice zdaněn v systému CCCTB, ve kterém dochází k rozdělení základu daně mezi jednotlivé podniky ve skupině na základě alokační rovnice. Rozdělení základu daně v systému CCCTB je provedeno s využitím alternativních alokačních rovnic, které jsou používány v systémech společného zdanění podniků ve Spojených státech amerických a v Kanadě. V disertační práci je dále provedena analýza vysvětlující schopnosti alokačních faktorů a alokační rovnice pro rozdělení společného konsolidovaného základu daně skupinových podniků metodou jednoduché a mnohonásobné regresní analýzy. Spojením obou výše uvedených kroků je provedeno komplexní zhodnocení systému CCCTB z hlediska jeho dopadu na rozpočet České republiky v roce 2013.
Kľúčové slová:Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB), Evropská unie, Alokační rovnice, Daňové výnosy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta J. ŠirokýPosudok oponenta L. VítekPosudok oponenta K. . Brychta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..