Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Identifikačné číslo: 29605
Univerzitný e-mail: katerina.krchniva [at] mendelu.cz
 
Technická pracovníčka pro výuku - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Studie provázanosti akciových trhů a jejich vliv na vývoj HDP vybraných států
Autor: Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Pracovisko: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Oponent:doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Studie provázanosti akciových trhů a jejich vliv na vývoj HDP vybraných států
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá studiem provázanosti akciových trhů a jejich vlivem na vývoj hrubého domácího produktu. Akciové trhy jsou reprezentovány akciovými indexy Spojených států amerických, Japonska, Německa, Polska, Maďarska, České republiky a eurozóny. Ekonomický růst zvolených zemí je vyjádřen prostřednictvím ukazatele HDP ve stálých cenách. V práci jsou ověřovány dvě hypotézy, první o možnosti využití akciových indexů jako předstihového ukazatele ekonomického vývoje, druhá o vlivu vyspělejších akciových trhů na trhy méně vyspělé. Literární přehled vymezuje důležité pojmy týkající se finančních trhů a dále uvádí průřez empirickými studiemi řady autorů věnujících se obdobnému tématu. V praktické části jsou pomocí korelační analýzy a testu Grangerovy kauzality ověřovány hypotézy práce. Diplomová práce zahrnuje velké množství teoretických i praktických informací, které mohou posloužit k vytvoření si představy o možných predikčních schopnostech akciových trhů.
Kľúčové slová:Grangerova kauzalita, korelační analýza, akciové indexy, hrubý domácí produkt, časové řady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D..