Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Identifikačné číslo: 29605
Univerzitný e-mail: katerina.krchniva [at] mendelu.cz
 
Technická pracovníčka pro výuku - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Moravské vinařské stezky
Autor: Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Pracovisko: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Oponent:Mgr. Jana Ambrožová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Moravské vinařské stezky
Abstrakt:Cílem bakalářské práce bylo analyzovat fungování projektu Moravské vinařské stezky ze strany koordinátorů a partnerských obcí. Pozornost byla věnována i přínosům a úskalím vznikajícím při řízení a spolupráci velkého množství zapojených subjektů. Teoretická část vymezuje základní pojmy cestovního ruchu, marketingový mix služeb cestovního ruchu, zejména spolupráci a propagaci. Dále popisuje podstatu udržitelného cestovního ruchu, strategii značky a spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Praktická část se zabývá spoluprácí, jejím obsahem a přínosem pro obce. Shrnuty jsou také problémy vznikající v souvislosti s fungováním projektu. V závěru jsou nabídnuty možnosti rozšíření kooperace a podnícení zájmu obcí k intenzívnější spolupráci. Bakalářská práce zahrnuje velké množství teoretických i praktických informací, které mohou pomoci při vytvoření představy o významu Moravských vinařských stezek.
Kľúčové slová:Greenways, Moravské vinařské stezky, cestovní ruch, cykloturistika, udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D..