Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Identifikačné číslo: 2865
Univerzitný e-mail: ludek.hrivna [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)

Kontakty     
     
Projekty     Publikácie     Orgány
     
Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Možnosti využití látek regulujících velikost zrna sladovnického ječmene a jeho složení. HŘIVNA, L. -- GREGOR, T. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- MACO, R. 2020.

Originálny názov:
Možnosti využití látek regulujících velikost zrna sladovnického ječmene a jeho složení
Anglický názov:
Autor: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Ing. Roman Maco
Pracovisko:
Ústav technologie potravin
Druh publikácie:
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy
Interný identifikačný kód produktu:
978-80-7509-699-9
Poddruh:
uplatněná certifikovaná metodika
Lokalizácia výsledku:
Technické parametre:
Metodika je vydána v tištěné podobě, má přiděleno ISBN 978-80-7509-699-9. Číslo osvědčení o certifikaci UKZUZ 011729/2020.
Ekonomické parametre:
Metodika obsahuje výsledky a postupy z pokusů, prováděných v rámci projektu TAČR TE02000177 „Centra pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků“ (trvání 2015-2019). Jedná se o výsledky zcela nové, originální a často doposud nepublikované. Prezentované postupy a doporučení jsou snadno aplikovatelné vzhledem k dostupnosti testovaných hnojiv, pomocných látek a přípravků včetně proveditelnosti zásahů. Vyšší kvalita produkce, kterou lze při uplatňování dané metodiky dosáhnout, je sama o sobě zárukou stability a růstu tržeb zemědělské prvovýroby i zpracovatelů. Zvýšení přepadu zrna na sítě 2,5 mm, extraktivnosti a také úprava N-látek je při vysoké klíčivosti zrna jistotou dobré realizace produkce sladovnického ječmene. Zvýšení přepadu zrna nad sítem 2,5 mm o 1 % znamená při celkové produkci 1 088 tis tun zrna o 10 880 tun více kvalitního ječmene, což v ekonomickém vyjádření při ceně cca 5000 Kč.t-1 znamená přínos 54,4 mil. Kč.
Rok zhotovenia: 2020
Označenie certifikačného orgánu:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno
Číslo predpisu:
UKZUZ 011729/2020
Spôsob využitia výsledku: využívaný bez obmedzenia okruhu používateľov
Dátum certifikácie: 20. 1. 2020
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Základem pro výrobu kvalitního sladu a potažmo výrobu pívaje kvalitní surovina. To znamená ječné zrno, dostatečně extraktivní s maximálním obsahem škrobu a přiměřeným obsahem dusíkatých látek. Problémem současné doby je značná nevyrovnanost ve sladovnické kvalitě zrna, která je zapříčiněna významným poklesem výměry dané plodiny při stagnujícím nebo jen mírně rostoucím výnosu, čímž se snižuje nabídka a možnost výběru opravdu kvalitních partií zrna pro výrobu sladu. Situaci zhoršují také výkyvy v průběhu povětrnosti, především deficit srážek anebo jejich nevyrovnanost v průběhu vegetace. V neposlední řadě se často setkáváme i s výraznými nedostatky v agrotechnice jeho pěstování, což vzhledem ke krátké vegetační době dané plodiny eliminuje možnosti případné nápravy. Cílem dané metodiky je doplnit stávající znalosti o pěstování jarního sladovnického ječmene o nové poznatky, které byly získány díky mnoha provedeným experimentům s cílem optimalizovat růst zrna a formovat jeho kvalitu. Metodika vychází ze základů agrotechniky, přičemž je orientována na možnosti uplatnění cílené výživy rostlin doplněné o využití vybraných pomocných látek a stimulátorů, které jsou v současné době na trhu k dispozici.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.09.2020 09:30 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -