Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Identifikačné číslo: 2865
Univerzitný e-mail: ludek.hrivna [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)

          
     
Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOSTIHOVÁ, L. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- JŮZL, M. -- HŘIVNA, L. Vliv síření na kvalitu vína. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 309--317. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originálny názov:
Vliv síření na kvalitu vína
Anglický názov:
Effect of sulphurization to wine quality
Autor:
Pracovisko: Ústav technologie potravin
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
309
Do strany:
317
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Práce byla zaměřena na problematiku týkající se oxidu siřičitého a jeho vlivu na technologickou a senzorickou jakost vína. Praktickým pokusem byl ověřován vliv oxidu siřičitého na obsah alkoholu ve víně a na intenzitu barvy vybraných odrůd bílých a červených vín. Víno bylo následně také zhodnoceno senzoricky, aby bylo možné posoudit vlivy oxidu siřičitého na jakost vína komplexně. Výsledky prokázaly, že oxid siřičitý ovlivňuje intenzitu barvy. Čím více oxidu siřičitého víno obsahovalo, tím světlejší byla barva vína. Rozdíl byl více patrný u červených vín. Na obsah alkoholu oxid siřičitý vliv příliš neměl. Senzoricky přijatelnější byla vína s nižším obsahem oxidu siřičitého.
Popis v anglickom jazyku: The work was focused on problems related to sulphur dioxide and its influence on technological and sensory quality of wine. The practical part verified the effect of sulphur dioxide to the content of alcohol in wine and to the colour intensity of selected varieties of white and red wines. The wine was then also reviewed sensory to evaluate the effects of sulphur dioxide to the quality of the wine comprehensively. The results showed sulphur dioxide affects the colour intensity. If the wine contained more sulphur dioxide, the colour of the wine was lighter. This difference was more evident in red wines. Sulphur dioxide had no important influence to alcohol in wine. Wines with lower content of sulphur dioxide were more sensory acceptable.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: wine, sulphur dioxide, sensory analysis, colour, sugars, acids, alcohol
čeština: senzorická analýza, oxid siřičitý, kyseliny, alkohol, barva, víno, cukry
Odbor výsledku: Agricultural biotechnology and food biotechnology
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Originálny názov: Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-714-9
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Originálny názov:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2020
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -