Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Identifikačné číslo: 2865
Univerzitný e-mail: ludek.hrivna [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)

     
     
Projekty
     
Publikácie               

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HŘIVNA, L. -- MACO, R. -- DUFKOVÁ, R. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- GREGOR, T. Možnosti uplatnění tuhých i kapalných hnojiv z portfolia firmy YARA Czech rep. ve výživě jarního ječmene. In Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, s. 28--30. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originálny názov:
Možnosti uplatnění tuhých i kapalných hnojiv z portfolia firmy YARA Czech rep. ve výživě jarního ječmene
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav technologie potravin
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Kompendium 2020
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
28
Do strany:
30
Počet strán:
3
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
V maloparcelním pokusu byl v roce 2019 ověřován vliv hnojiv Yara Mila NP, stupňovaných dávek Yara Bela Sulfan a foliární výživy hnojivy Yara Vita Gramitrel a Yara Vita Molytrac na výnos zrna jarního ječmene i jeho kvalitu. Nejvyšší výnos byl stanoven po aplikaci nejvyšší dávky dusíku v kombinaci s YV Gramitrel na počátku sloupkování i YV Molytrac ve 2. polovině sloupkování. Obsah dusíkatých látek se zvyšující se dávkou dusíku rostl a pohyboval se v rozmezí 11,35 - 13,5 %.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.02.2020 10:11 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
23
4
5
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originálny názov:
Kompendium 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-213-3003-0
Vydavateľ:
Spolek pro ječmen a slad
Miesto vydania:
Velká Bystřice
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
234
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení. 2020, Černá Hora.

Originálny názov:
Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Černá Hora
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2020
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
23
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -