Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Identifikačné číslo: 2865
Univerzitný e-mail: ludek.hrivna [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)

     
          Publikácie          
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HŘIVNA, L. -- MACO, R. -- DUFKOVÁ, R. -- GREGOR, T. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. Vliv mořidel a biologicky aktivních látek na výnos a kvalitu zrna ječmene. In Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, s. 20--22. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originálny názov:
Vliv mořidel a biologicky aktivních látek na výnos a kvalitu zrna ječmene
Anglický názov:
Autor:
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Ing. Roman Maco
Ing. Renáta Dufková
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav technologie potravin
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Kompendium 2020
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
20
Do strany:
22
Počet strán:
3
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Moření osiva a použití fytohormonů mělo značný vliv na výnos a kvalitu zrna ječmene. Použití přípravků s deriváty cytokininů k moření osiva zvyšovalo kořenovou kapacitu a také ovlivnilo kvalitu i výnos zrna. Přípravky s prekurzory auxinů navyšovaly výnos a trovněž ovlivnily některé kvalitativní parametry. Využití rostlinných hormonů na moření nebo k foliární aplikaci se ukázalo jako velice užitečné pro zvýšení výnosu zrna i jeho kvality.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.02.2020 10:02 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originálny názov:
Kompendium 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-213-3003-0
Vydavateľ:
Spolek pro ječmen a slad
Miesto vydania:
Velká Bystřice
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení. 2020, Černá Hora.

Originálny názov:
Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Černá Hora
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celoštátna akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2020
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -