Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Identification number: 28595
University e-mail: marek.litzman [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Economics (FBE)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Economics (FBE)
Osoba spravující systémovou agendu - Department of Economics (FBE)

Contacts
     
     
Final thesis
     
Projects     
          Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
The effect of changes in the legal environment on the structure of employment
Written by (author): Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Department:
Department of Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Opponent 2:doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
Opponent 3:prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv dynamiky změn právního prostředí na strukturu zaměstnanosti.
Summary:
Právní prostředí se vyvíjí velmi dynamicky, a to obvykle směrem k větší složitosti regulace. Tato změna se nutně přenáší i do reálné ekonomiky. Cílem disertační práce je proto identifikovat a ověřit vztah mezi složitostí legislativy a strukturou zaměstnanosti. Právě změny ve struktuře zaměstnanosti jsou v práci kanálem, který efekty z legislativního prostředí do ekonomiky přenáší. Přenos je vysvětlen na makroekonomické i mikroekonomické modelové konstrukci. Oba mechanismy ukazují, že v případě ekonomiky s rostoucím objemem regulace nastávají přesuny zaměstnanosti do oblastí, v nichž je vykonávána činnost plynoucí z požadavků legislativy a nikoliv z potřeb spotřebitelů. Mění se tak struktura zaměstnanosti a lidského kapitálu zapojeného ve výrobě, klesá produkce statků, jež požadují spotřebitelé, a snižuje se konkurenceschopnost ekonomiky. Popsaný teoretický mechanismus je následně testován empiricky. S využitím dat z databáze REGDATA je sestaven index náročnosti regulace jednotlivých odvětví amerického průmyslu. Tímto indexem jsou vysvětlovány charakteristiky struktury zaměstnanosti v příslušných odvětvích zejména s ohledem na počet právníků a výdaje nutné na zajištění právních služeb. Další charakteristiky odvětví tvoří kontrolní proměnné. Zdrojem dat jsou sčítání prováděná americkými úřady. Pro měření je užita především panelová OLS analýza, doplňkově též korelační analýza. Závěrečná část textu ukazuje, že tendence empiricky popsané na americké ekonomice se mohou projevovat také v tuzemských podmínkách, neboť objem zákonných regulací poměrně rychle stoupá a obsah se často mění.
Key words:
regulace, délka zákona, právník, struktura zaměstnanosti, institucionální prostředí , neproduktivní činnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc..