Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Identification number: 28595
University e-mail: marek.litzman [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Economics (FBE)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Economics (FBE)
Osoba spravující systémovou agendu - Department of Economics (FBE)

Contacts
     
     
Final thesis
     
     
     
Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The impact of law and it’s changes on the employment structure
Written by (author): Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Department: Department of Economics (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dopady právní úpravy a jejich změn na strukturu zaměstnanosti
Summary:
Diplomová práce si klade za cíl aplikovat vybraná témata vědního oboru Ekonomická analýza práva do právních reálií České republiky. Na základě studia literatury jsou podrobena kritice dvě základní témata daného oboru, problém minimální mzdy a problém antidiskriminačního zákonodárství. Zejména kvalitativní analýzou je přitom zjištěno, že obě daná témata plně nenaplňují doporučení daná ekonomickou teorií. Třetí zkoumané téma, legislativní hypertrofie, se mírně vymyká tím, že jeho výzkum lze považovat za nedostatečný. Pro zkoumání dané problematiky je tak nutné nejprve navrhnout teoretický model, který popisuje kauzalitu prezentovanou na empirických datech. Taktéž zde se ukazují zásadní nedostatky v tuzemské legislativě.
Key words:minimální mzda, hypertrofie legislativy, ekonomická analýza práva, antidiskriminační zákon, Law and economics

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D..