Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Identification number: 28595
 
Assistant Professor - Department of Economics (FBE)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Economics (FBE)
Osoba spravující systémovou agendu - Department of Economics (FBE)

     Lesson
     
Final thesis
     
Projects     
     
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The effect of adopting and not adopting an automobile scrappage scheme in selected countries to the Czech-made automobile market
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Dopady zavedení resp. nezavedení prémie za likvidaci starého a koupi nového automobilu ve vybraných zemích na obchod s automobily v ČR
Summary:
Bakalářská práce reaguje na aktuální fenomén jménem šrotovné. Cílem práce je ověřit dopady zavedení šrotovného v Německu na trh automobily vyrobenými v ČR. První část práce je literární rešerší, která v krátkosti shrnuje historii zavádění šrotovného a představuje významné názory na problematiku. Součástí je také souhrn důležitých faktů o tuzemském automobilovém průmyslu. Velký důraz je kladen na srovnání ekonometrických modelů automobilového trhu. Druhá část je simulací trhu s automobily v Německu. Matematickými modely je kvantifikován účinek šrotovného na vybrané modely vyráběné v České republice a na trh jako celek. Ve větší míře je rozebrán vliv na tuzemské hospodářství a značku Škoda. V závěru jsou získané poznatky aplikovány na podmínky České republiky dle stávající legislativy.
Key words:modelace poptávky, automobily, šrotovací prémie, šrotovné, automobilový průmysl

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jitka Dušková, Ph.D..