Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty          
Záverečná práca
     
Publikácie
     
Stáže     Orgány          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Identifikace a analýza rizik při nasazení Enterprise Content management systému
Autor: Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
Oponent 3:
doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Identifikace a analýza rizik při nasazení Enterprise Content management systému
Abstrakt:
Hlavním cílem předložené disertační práce je identifikace a analýza rizik při nasazení Enterprise Content Management systému. ECM systémy pomáhají řídit nárůst obsahu v organizacích a začlenit obsah do podnikových procesů. Pro komplexnost a přehlednost je navržena metodika, která je formalizována a vizualizována pomocí procesního modelu. Pro modelování je použit grafický modelovací jazyk UML (Unified Model Language). Uvedené diagramy slouží pro systémový přístup ke kategorizaci seznamu rizik. Případové studie byly využity pro verifikaci, úpravu metodiky a seznamu rizik. V předložené práci je vyhodnocen dotazník z konference IlikeSharePoint, která proběhla v září 2013. Dotazník se zaměřil na důvody nasazení ECM a rizika spojená s nasazením.
Kľúčové slová:
Enterprise Content Management, Riziko, Cloud computing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta M. Mišovič

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D..