Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikační číslo: 2827
Univerzitní e-mail: jaroslava.klegova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

     
     
Závěrečná práce     
     
Stáže     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Identifikace a analýza rizik při nasazení Enterprise Content management systému
Autor: Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Oponent 1:prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
Oponent 3:doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Identifikace a analýza rizik při nasazení Enterprise Content management systému
Abstrakt:Hlavním cílem předložené disertační práce je identifikace a analýza rizik při nasazení Enterprise Content Management systému. ECM systémy pomáhají řídit nárůst obsahu v organizacích a začlenit obsah do podnikových procesů. Pro komplexnost a přehlednost je navržena metodika, která je formalizována a vizualizována pomocí procesního modelu. Pro modelování je použit grafický modelovací jazyk UML (Unified Model Language). Uvedené diagramy slouží pro systémový přístup ke kategorizaci seznamu rizik. Případové studie byly využity pro verifikaci, úpravu metodiky a seznamu rizik. V předložené práci je vyhodnocen dotazník z konference IlikeSharePoint, která proběhla v září 2013. Dotazník se zaměřil na důvody nasazení ECM a rizika spojená s nasazením.
Klíčová slova:Enterprise Content Management, Riziko, Cloud computing

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta V. Bartoš

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D..