Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identification number: 2827
University e-mail: jaroslava.klegova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     
Final thesis
     
     
          Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Critical path in economic use
Written by (author):
Department:
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Opponent:
Ing. Jana Friebelová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti použití kritické cesty v hospodářské praxi
Summary:Diplomová práce se zabývá metodou kritické cesty v projektu. Cílem práce je provést časovou analýzu různými metodami, které kritickou cestu využívají, provést srovnání jednotlivých metod a zdůraznit výhody a nevýhody analyzovaných metod. V práci jsou použity tři metody: metoda kritické cesty (CPM), plánovací systém (PERT) a metoda měření potenciálu v síti (MPM).
Key words:
kritická cesta, síťová analýza, projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Josef Holoubek, CSc..