Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
Univerzitný e-mail: jaroslava.klegova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

     Výučba
     
Záverečná práca
     
Publikácie     
     
     
Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEGOVÁ, J. -- RÁBOVÁ, I. Enterprise Content Management system and Search Strategy. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 432--440. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf

Originálny názov:
Enterprise Content Management system and Search Strategy
Český názov:
Autor: Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav informatiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
432
Do strany:
440
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
In recent years, organizations focus on management of unstructured content. An Enterprise Content Management system (ECM) allows the organization to capture, store, manage, integrate and deliver all forms of content. ECM, for example, includes document management, record management, business process management, collaboration or search components. Search is probably one of the most important aspects of any ECM implementation. Search ECM engine can deliver relevant, secure, accurate information across the company and can help employees in the work to increase performance and improve decision-making process. The present paper provides an overview of search functionalities in ECM systems and proposes ECM search implementation framework. The framework developer in this article includes search strategy and can assist a decision maker to better understand and evaluate factors of implementation.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2017
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
14.06.2017 11:47 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1234
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-499-5.

Originálny názov:
Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-499-5
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2017
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
20th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
03.04.2018 06:49 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

20th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 9. 3. 2017 - 10. 3. 2017, Brno (CZ).

Originálny názov: 20th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Český názov:
Organizátor:
Pracovisko: Informační centrum
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ: Mendel University in Brno
Štát: Česká republika
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie: vedecká konferencia
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia: 9. 3. 2017
Dátum ukončenia:
10. 3. 2017
Rok konania:
2017
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
20.11.2017 07:56 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
345
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -