Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikační číslo: 2827
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty
     
Výuka
     
     Publikace     
Stáže
     
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KLEGOVÁ, J. -- RÁBOVÁ, I. Enterprise Content Management system and Search Strategy. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 432--440. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf

Originální název: Enterprise Content Management system and Search Strategy
Český název:
Autor: Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
432
Do strany:
440
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
In recent years, organizations focus on management of unstructured content. An Enterprise Content Management system (ECM) allows the organization to capture, store, manage, integrate and deliver all forms of content. ECM, for example, includes document management, record management, business process management, collaboration or search components. Search is probably one of the most important aspects of any ECM implementation. Search ECM engine can deliver relevant, secure, accurate information across the company and can help employees in the work to increase performance and improve decision-making process. The present paper provides an overview of search functionalities in ECM systems and proposes ECM search implementation framework. The framework developer in this article includes search strategy and can assist a decision maker to better understand and evaluate factors of implementation.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2017
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.06.2017 11:47 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-499-5.

Originální název: Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7509-499-5
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2017
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
20th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.04.2018 06:49 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1234
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

20th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 9. 3. 2017 - 10. 3. 2017, Brno (CZ).

Originální název: 20th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Český název:
Organizátor:
Pracoviště: Informační centrum
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel: Mendel University in Brno
Stát:
Česká republika
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
vědecká konference
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení: 9. 3. 2017
Datum ukončení: 10. 3. 2017
Rok konání:
2017
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.11.2017 07:56 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -