Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty
     
     Záverečná práca     Publikácie     
          Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEGOVÁ, J. -- RÁBOVÁ, I. Enterprise Content Management Implementation and Risk. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2015. zv. 63, č. 5, s. 1687--1695. ISSN 1211-8516.

Originálny názov:
Enterprise Content Management Implementation and Risk
Český názov:
Autor:
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav informatiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
63
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2015
Od strany:
1687
Do strany: 1695
Počet strán: 9
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Enterprise Content Management (ECM) solutions are commonly used in many areas such as document management, record management, digital asset management, etc. Key features of ECM systems are capturing, indexing, preserving and retrieving of digital information. The state-of-the- art ECM solution can help revolutionize document management and further automated business processes which can lead to better decisions and competitive advantage. Risk management can reduce project failure and that is why controlling risk in ECM implementation projects is considered to be a major contributor to project success. To manage so ware risk, the first step is to identify a list of ECM projects' risks. The present paper provides an overview of ECM implementation risks and contains findings from a small survey on experience of ECM implementation and risk in Czech enterprises. Risk of implementation in the public sector is discussed more deeply with case study examples.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2015
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Klára Švecová
Posledná zmena: 14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie:
Periodikum
ISSN: 1211-8516
Štát vydavateľa:
Česká republika
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
čeština
Kľúčové slová:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokácia
43
1995Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997Informační centrum-studovna
461998Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000
Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001Informační centrum-studovna
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004
Informační centrum-studovna
52
2004Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006
Informační centrum-studovna
542006
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-studovna
552007
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
592011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-studovna
592011Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
602012Informační centrum-studovna
602012
Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
NázovČísloÚstavKnihovník
Telefón
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1ÚK ÚVIS CP
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna
944/3
Mgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková
+420 545 135 039

Zodpovedná osoba:
 
Záznam vložil:
Lenka Baláková
Posledná zmena:
05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2345
zlé
dobré
        
nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19Priemer: 3.95        
Hodnotilo: 17
Priemer: 4.00
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 16
Priemer: 4.06
        
Hodnotilo: 13
Priemer: 4.38