Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
Univerzitný e-mail: jaroslava.klegova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

     
Výučba
     
Záverečná práca     Publikácie
     
Stáže     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RÁBOVÁ, I. -- DAŘENA, F. -- KLEGOVÁ, J. -- PRIŠČÁKOVÁ, Z. Laboratoř Informačních systémů a procesního modelování. In Informatika XXVII/2014. 1. vyd. Brno: MENDELU, 2014, s. 63--64. ISBN 978-80-7509-126-0.

Originálny názov: Laboratoř Informačních systémů a procesního modelování
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav informatiky
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník:
Informatika XXVII/2014
Charakter článku:
odborné zdelenie
Číslo časti:
Od strany: 63
Do strany:
64
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Odbor výsledku: Informatika
Rok uplatnenia: 2014
 
Záznam vložil:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Informatika XXVII/2014. 1. vyd. Brno: MENDELU, 2014. ISBN 978-80-7509-126-0.

Originálny názov: Informatika XXVII/2014
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7509-126-0
Vydavateľ:
MENDELU
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2014
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
Informatika XXVII/2014
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 10.11.2014 15:21 (doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
23
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

MOTYČKA, A. -- TURČÍNEK, P. -- FALDÍK, O. Informatika XXVII/2014. 20. 1. 2014 - 22. 1. 2014, Luhačovice-Pozlovice, hotel Adamantino (CZ). URL: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/

Originálny názov:
Informatika XXVII/2014
Anglický názov:
Informatics XXVI/2013
Organizátor:
Pracovisko:
Ústav informatiky
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Luhačovice-Pozlovice, hotel Adamantino
Usporiadateľ:
Ústav informatiky PEF MENDELU a EUNIS-CZ
Štát:
Česká republika
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
pedagogická konferencia
Skratka:
Informatika XXVII/2014
Poradové číslo:
27
Dátum začatia:
20. 1. 2014
Dátum ukončenia:
22. 1. 2014
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
131
Počet účastníkov zo zahraničia:
18
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Hlavním cílem konference (setkávání) je výměna zkušeností z oblasti tvorby a uskutečňování všech typů a forem studijních programů v oblasti předmětů souvisejících s informatikou a výpočetní technikou, informačními a komunikačními technologiemi, informačními systémy podniku, IS/IT a jejich aplikací v podmínkách podnikových, odvětvových a regionálních ekonomik. Je určen zejména pedagogicko vědeckým pracovníkům zajišťujícím výuku v oblasti ICT, IS/IT, informačního a systémového inženýrství na vysokých školách, především jejich ekonomických a technických fakultách. Smyslem semináře je přispět ke spolupráci sesterských pracovišť (kateder a ústavů) jak v oblasti rozvoje studijních programů, tak i v řešení rozvojových projektů a výzkumných úkolů a záměrů v dané zájmové skupině. Seminář je prostorem pro vyústění permanentních diskusí v oblasti našich společných problémů, jejich analýzu a naznačení dalších postupů a cest. Konferenci organizujeme pravidelně počínaje třetím pondělím v lednu, trvá tři dny. V roce 2014 se opět scházíme v Luhačovicích. Bližší informace o programu, účastnících i atmosféře z posledních tří ročníků najdete na webových stránkách http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika Od roku 2007 je konference pořádána Ústavem informatiky PEF ve spolupráci s nezávislým zájmovým sdružením právnických osob EUNIS CZ.
Popis v anglickom jazyku: The main goal of this conference (workshop) is exchange of experience from the field of computer science study programs design and realization. It is especially focused on following topics: communication technologies, company information systems, applications of IS/IT in copany,branch and regional economic. The workshop is designed for ICT, IS/IT, information and system engineering scientists and educators at technical universities, especially at economical and technical faculties. The gist of the workshop is to contribute to collaboration between sister departments in the field of study programs development, solving of development projects and scientific tasks. The workshop is a place for permanent discussions about our common problems, their analysis and outlining further steps and wals. The conference is held every year opening on the third Monday in January. It lasts for three days. In the year 2014 was held in the Luhačovice. Further information about the program, participants and also about the spirit of the conference could be found on web pages: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika. Since 2007 the Conference is held by Department of Informatics PEF in cooperation with the independent special interest association of corporate entities EUNIS CZ.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: IS/ICT, applied informatics, eLearning, educational innovations, teaching of informatics
čeština: IS/ICT, aplikovaná informatika, výuka informatiky, eLearning, inovace výuky
Odbor výsledku:
Informatika
Pedagogika a školství
Počítačový hardware a software
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -