Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
Univerzitný e-mail: jaroslava.klegova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty
     
Výučba          Publikácie     
     Orgány     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEGOVÁ, J. -- RÁBOVÁ, I. Enterprise Content Management and cloud decision process. In PEFnet 2013. 1. vyd. Brno: MENDELU Publishing centre, 2013, s. 1--12. ISBN 978-80-7375-906-3.

Originálny názov:
Enterprise Content Management and cloud decision process
Český názov:
Autor:
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Pracovisko: Ústav informatiky
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: PEFnet 2013
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 1
Do strany:
12
Počet strán:
12
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
This paper summarizes the benefits and risks of delivering ECM in the cloud according the literature. It is developed an activity diagram of ECM cloud decision process which can help the decision maker to explore the possibilities whether to use cloud or not according to their need and current situation. Activity diagram is transformed to Petri net to conduct boundness, and liveliness analysis of the model.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: Activity diagram, Cloud, Petri net, Enterprise Content Management
Odbor výsledku:
Informatika
Rok uplatnenia: 2013
Rok odoslania:
2015
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Mimoprojektový výzkum (uplatnenie: RIV)
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.08.2015 08:08 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2013. 1. vyd. Brno: MENDELU Publishing centre, 2013. ISBN 978-80-7375-906-3.

Originálny názov:
PEFnet 2013
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7375-906-3
Vydavateľ:
MENDELU Publishing centre
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2013
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
PEFnet 2013
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.11.2013 10:47 (Ing. Mgr. Radim Gottwald)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2013. 2013, Mendelova univerzita v Brně.

Originálny názov:
PEFnet 2013
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Mendelova univerzita v Brně
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celoštátna akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2013
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.11.2013 10:47 (Ing. Mgr. Radim Gottwald)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -