Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty
     
Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
     
Orgány     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEGOVÁ, J. Integrace systému pro správu podnikového obsahu a Enterprise resource planning systému. In IKT v riadení a vzdelávaní. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s. 56--62. ISBN 978-80-552-0983-8.

Originálny názov: Integrace systému pro správu podnikového obsahu a Enterprise resource planning systému
Anglický názov:
Enterprise Content Management systeme and Enterprise Resource Planning system integration
Autor:
Pracovisko:
Ústav informatiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
IKT v riadení a vzdelávaní
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
56
Do strany:
62
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Článek se zabývá důvody pro integraci ECM a ERP systému a problémy, které mohou při integraci nastat. V textu jsou uvedeny příklady pro zdůvodnění integrace.
Popis v anglickom jazyku:
The article deals with the reasons for the integration of ECM and ERP systems and problems that may arise in the integration. The paper provides examples to justify integration.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: Business Intelligence, Enterprise Resource Planing, Integration, Enterprise Content Management System
Rok uplatnenia:
2013
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

IKT v riadení a vzdelávaní. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. ISBN 978-80-552-0983-8.

Originálny názov:
IKT v riadení a vzdelávaní
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-0983-8
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto vydania:
Nitra
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2013
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
I nformačné a komunikačné technológie v riadení a vzdelávaní
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.
Posledná zmena: 08.07.2013 15:42 (RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

I nformačné a komunikačné technológie v riadení a vzdelávaní. 2013, Nitra.

Originálny názov: I nformačné a komunikačné technológie v riadení a vzdelávaní
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Nitra
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2013
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.
Posledná zmena:
08.07.2013 15:42 (RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -