Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
Univerzitný e-mail: jaroslava.klegova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Stáže
     
Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEGOVÁ, J. How to write Business Case for ECM system. In PEFnet 2012. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2012, s. 30--33. ISBN 978-80-7375-669-7.

Originálny názov:
How to write Business Case for ECM system.
Český názov:
Metodika tvorby obchodního případu pro ECM system
Autor:
Pracovisko:
Ústav informatiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
PEFnet 2012
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
30
Do strany:
33
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The article is focused on creating right business case. The general model of the making business case for ECM system is proposed and described. One user story is included to illustrate it.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: Business Case, Enterprise Content Management System
Rok uplatnenia:
2012
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2012. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2012. ISBN 978-80-7375-669-7.

Originálny názov: PEFnet 2012
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7375-669-7
Vydavateľ:
Mendel University in Brno
Miesto vydania: Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2012
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
PEFnet 2012 - European Scientific Conference of Ph.D. Students
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Pokorný, Ph.D.
Posledná zmena:
29.11.2012 10:15 (Ing. Martin Pokorný, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2012 - European Scientific Conference of Ph.D. Students. 2012, Brno.

Originálny názov:
PEFnet 2012 - European Scientific Conference of Ph.D. Students
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2012
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 29.11.2012 10:15 (Ing. Martin Pokorný, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -