Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

     
     
     
Publikácie
     
Stáže
     
Orgány
     
Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEGOVÁ, J. ECM and SaaS Model.  [CD-ROM]. In Enterprise and Competitive Environment 2011. s. 100. ISBN 978-80-87106-40-2.

Originálny názov: ECM and SaaS Model
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav informatiky
Druh publikácie:
abstrakt článku v elektronickom zborníku
Druh nosiča: CD-ROM
Identifikačné číslo nosiča:
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
100
Do strany:
100
Počet strán:
1
Elektronický zborník:
Enterprise and Competitive Environment 2011
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
This article describes the benefits of delivering Enterprise Content Management (ECM) using a SaaS platform and it discusses how ECM can be cost effectively deployed on the cloud. The paper explores threats of SaaS and Cloud models for ECM and focused on factors that decision maker has to take into consideration.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku: Článek popisuje výhody nasazení systému pro správu podnikového obsahu pomocí SaaS. Článek popisuje hrozby SaaS pro ECM a popisuje faktory, na které se musí firma zaměřit.
Kľúčové slová:
angličtina: Software as a Service, Enterprise Content Management, Cloud Computing
čeština: SaaS, Systém pro správu podnikového obsahu, Cloud
Rok uplatnenia:
2011
 
Záznam vložil: Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Posledná zmena:
08.02.2013 14:23 (Ing. Věra Svobodová)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment 2011. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2011. 1090 s. ISBN 978-80-87106-40-2.

Originálny názov: Enterprise and Competitive Environment 2011
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-87106-40-2
Vydavateľ:
Martin Stříž Publishing
Miesto vydania:
Bučovice
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2011
Číslo vydania:
1
Počet strán:
1090
Akcia: Enterprise and Competitive Environment 2011
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Posledná zmena:
21.10.2011 18:24 (Ing. Jitka Dušková, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment 2011. 10. 3. 2011 - 11. 3. 2011, Brno (CZ).

Originálny názov:
Enterprise and Competitive Environment 2011
Anglický názov:
Organizátor:
Pracovisko:
Provozně ekonomická fakulta
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Štát: Česká republika
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
vedecká konferencia
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
10. 3. 2011
Dátum ukončenia: 11. 3. 2011
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -