Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
Univerzitný e-mail: jaroslava.klegova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

     Výučba
     
     
Publikácie
     
Stáže               

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEGOVÁ, J. Enterprise Content Management and ROI. In PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2011, s. 770--775. ISBN 978-80-7157-743-0.

Originálny názov:
Enterprise Content Management and ROI
Český názov:
Autor:
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Pracovisko: Ústav informatiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
770
Do strany: 775
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
This article is focused on return of investment (ROI) the implemented Enterprise content management system (ECM). There are described benefits and costs of ECM and problems with their quantification.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Článek je zaměřen na návratnost investice systému pro správu podnikového obsahu. Jsou zde popsány přínosy a náklady ECM systému a problémy z kvantifikací přínosů a nákladů.
Kľúčové slová:
angličtina: Return of investment, Information, Enterprise Content Management
čeština: Systém pro správu podnikového obsahu, Návratnost investice, Informace
Odbor výsledku:
Informatika
Rok uplatnenia:
2011
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.06.2012 23:22 (Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2011. 15. ISBN 978-80-7157-743-0.

Originálny názov:
PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7157-743-0
Vydavateľ: Mendel University in Brno
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
15
Rok vydania:
2011
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 05.12.2011 16:09 (Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students. 1. 12. 2011 - 2. 12. 2011, Brno (CZ).

Originálny názov: PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students
Anglický názov:
Organizátor:
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
PEF, Mendelova univerzita v Brně
Štát:
Česká republika
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
študentská konferencia/seminár
Skratka: PEFnet
Poradové číslo:
Dátum začatia:
1. 12. 2011
Dátum ukončenia:
2. 12. 2011
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2011
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
02.12.2011 15:25 (Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -