Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty
     
          
Publikácie
     
     
Orgány     
     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.
Business Case and Enterprise Content Management
Klegová, Jaroslava
Business Case and Enterprise Content Management. In HENNYEYOVÁ, K. IKT v riadení a vzdelávaní. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011, s. 37--40. ISBN 978-80-552-0721-6.
článok v zborníku
2011
Podrobnosti
2.ECM and SaaS Model
Klegová, Jaroslava
ECM and SaaS Model.  [CD-ROM]. In Enterprise and Competitive Environment 2011. s. 100. ISBN 978-80-87106-40-2.
abstrakt článku v elektronickom zborníku
2011
Podrobnosti
3.
Enterprise Content Management and cloud decision process
Klegová, Jaroslava -- Rábová, Ivana
Enterprise Content Management and cloud decision process. In PEFnet 2013. 1. vyd. Brno: MENDELU Publishing centre, 2013, s. 1--12. ISBN 978-80-7375-906-3.
článok v zborníku
2013
Podrobnosti
4.Enterprise Content Management and ROI
Klegová, Jaroslava
Enterprise Content Management and ROI. In PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2011, s. 770--775. ISBN 978-80-7157-743-0.
článok v zborníku
2011
Podrobnosti
5.
Enterprise Content Management Implementation and Risk
Klegová, Jaroslava -- Rábová, Ivana
Enterprise Content Management Implementation and Risk. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2015. zv. 63, č. 5, s. 1687--1695. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodiku
2015
Podrobnosti
6.
Enterprise content management in the cloud
Klegová, Jaroslava -- Rábová, Ivana
Enterprise content management in the cloud. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2013. zv. 61, č. 7, s. 2295--2301. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodiku
2013Podrobnosti
7.
Enterprise Content Management system and Search Strategy
Klegová, Jaroslava -- Rábová, Ivana
Enterprise Content Management system and Search Strategy. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 432--440. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
článok v zborníku
2017Podrobnosti
8.
How to write Business Case for ECM system.
Klegová, Jaroslava
How to write Business Case for ECM system. In PEFnet 2012. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2012, s. 30--33. ISBN 978-80-7375-669-7.
článok v zborníku
2012Podrobnosti
9.
Integrace systému pro správu podnikového obsahu a Enterprise resource planning systému
Klegová, Jaroslava
Integrace systému pro správu podnikového obsahu a Enterprise resource planning systému. In IKT v riadení a vzdelávaní. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s. 56--62. ISBN 978-80-552-0983-8.
článok v zborníku
2013
Podrobnosti
10.
Laboratoř Informačních systémů a procesního modelování
Rábová, Ivana -- Dařena, František -- Klegová, Jaroslava -- Priščáková, Zuzana
Laboratoř Informačních systémů a procesního modelování. In Informatika XXVII/2014. 1. vyd. Brno: MENDELU, 2014, s. 63--64. ISBN 978-80-7509-126-0.
abstrakt článku v zborníku2014Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.