Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2827
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav informatiky (PEF)

     Výučba
     
Záverečná práca
     
Publikácie
     
Stáže
     
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: David Codjoe
Innovative smart enterprise
december 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matěj Čáp
Návrh inovace personálního informačního systému v call centru
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Hlavinková
Možnosti elektronického bankovnictví v UniCredit Bank
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matěj Jakoubek
Vytvoření webové prezentace obce zaměřené na podporu cestovního ruchu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Ležovičová
Návrh inovácie podnikového informačného systému v maklérskej firme
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emil Navrátil
Business Intelligence v projektové kanceláři
december 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Petra Papuláková
Automatizácia spracovania auditorských dát
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Putnová
Inovace internetového obchodu v malém podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Putnová
Výběr dodavatele informačního systému se zaměřením na skladovou evidenci a pokladní systém
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Romana Sojáková
Zavedení informačního systému v cestovní kanceláři
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná