Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Manažer projektu - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Selection of the economics aspects cultivation fast-growing trees
Written by (author): Bc. Aneta Smílková
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vybrané ekonomické aspekty pěstování rychle rostoucích dřevin
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pěstování rychle rostoucích dřevin. V úvodu práce jsou popsány vhodné dřeviny a možné způsoby pěstování. Následně je práce zaměřena na výmladkové plantáže. Popisuje všechny agrotechnické zásahy od založení až po likvidaci a využití sklizené dřevní hmoty. Také obsahuje nastínění energetických parametrů, produkčních parametrů a výnosového potenciálu. Dále je práce orientována na ekonomiku pěstování, uvádí tedy náklady na agrotechnické zásahy v průběhu existence plantáže. V závěrečné části se nachází modelový příklad výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin a z ekonomického hlediska jsou porovnány možné způsoby sklizně.
Key words:rychle rostoucí dřeviny, výmladková plantáž, ekonomika pěstování

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..