Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rychle rostoucí dřeviny - ekonomické srovnání výmladkových a množitelských plantáží
Autor: Bc. Kateřina Kovářová
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rychle rostoucí dřeviny - ekonomické srovnání výmladkových a množitelských plantáží
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým srovnáním výmladkových a matečnico-vých plantáží. V první části je popis základních druhů rychle rostoucích dřevin vhod-ných pro pěstování na plantážích. Druhá část práce je věnována způsobu pěstování od zakládání plantáží a péče o ně až po likvidaci plantáží. Modelové plantáže jsou dle vyu-žití hlavního produktu voleny jako výmladková plantáž pro produkci štěpky nebo pali-vového dřeva a množitelský porost. Využití dřevní hmoty rychle rostoucích dřevin se odvíjí od způsobu pěstování plantáže. Práce je především zaměřena na ekonomické po-rovnání modelových plantáží. Pro jednotlivé typy plantáží je vyhodnocen ekonomický výnos a následné porovnání, jaká plantáž je pro pěstitele rentabilnější. Výsledkem baka-lářské práce je doporučení volby plantáže dle vnějších podmínek na trhu.
Klíčová slova:rychle rostoucí dřeviny, ekonomika plantáže RRD , množitelská plantáž, výmladková plantáž

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..