Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Potenciální využití odpadní biomasy k diverzifikaci paliva teplárenské zdroje
Autor: Ing. Jan Šmíd
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Martin Jílek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Potenciální využití odpadní biomasy k diverzifikaci paliva teplárenské zdroje
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá jednotlivými základními principy využívání odpadní biomasy v teplárenství. Popisuje a zaměřuje se na využití dřevních odpadů z těžby dřeva k produkci energií. S využitím reálných provozních dat vybraného teplárenského provozu, společnosti Teplárny Brno, a. s., provádí hodnocení základních parametrů zdroje využívajícího odpadní dřevní hmotu. Zhodnocením provozních dat navrhuje variantu výtopenského (bez výroby elektrické energie) a teplárenského zdroje (s výrobou elektrické energie) pro síť města Brna. Za palivový zdroj uvažuje o odpadní biomase a dodávaném tepelném výkonu 40 MW u obou variant zdrojů. Navrhuje technologické vybavení ve vztahu k podmínkám připojení do stávajícího systému rozvodu tepla. Závěrečné zhodnocení provádí na základě komparace navrhovaných zdrojů a komparace s konvenčním teplárenským zdrojem provozovaným na zemní plyn.
Klíčová slova:biomasa, teplárenství, energetické využití odpadní biomasy, Teplárny Brno, a. s.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..