Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnocení vývoje podpory pro produkci bioplynu v České republice
Autor: Bc. Jáchym Lukašík
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení vývoje podpory pro produkci bioplynu v České republice
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou v odvětví bioplynu, především ve spojitosti s mírou dané podpory. Bioplyn v posledních několika letech patřil v podmínkách České republiky k nejrychleji se rozvíjejícím obnovitelným zdrojům energie, ale jeho další rozšiřování se v průběhu času zastavilo natolik, že již nevznikají nové zdroje jeho výroby. Příčinou je pozastavení finanční podpory pro případné nové provozovny. Práce se proto zabývá, jakou měrou je podpora pro toto odvětví nepostradatelná, jaké jsou důvody nevypisování dalších podpor, nebo jaké jsou k výrobě energií z tohoto zdroje používány materiály a jak se jejich hodnota liší. Získáváni bioplynu je v této práci soustředěno na zemědělské bioplynové stanice. Práce ekonomicky hodnotí situaci, ve které bylo možné podporu získávat se situací dnešní, kdy si pro nové zařízení není možné tuto podporu nárokovat. Práce také rozebírá možná řešení či budoucí směřování tohoto odvětví.
Klíčová slova:bioplynové stanice, bioplyn, provozní podpora

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..