Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnocení vlivu prostředí na produkční parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor: Ing. Hubert Šťastný
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení vlivu prostředí na produkční parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá problematikou pěstování rychle rostoucích dřevin a to hlavně tzv. japonského topolu, jakožto nejrozšířenějšího druhu pěstovaného na našem území. V první části práce je popsána historie rychle rostoucích dřevin, následuje představení jednotlivých druhů topolů. Dále jsou v práci rozebrány jednotlivé způsoby pěstebních technologií od výběru vhodného stanoviště až po konečnou rekultivaci plantáže. V závěrečné části literárního přehledu jsou popsány mimoprodukční funkce plantáží včetně možných negativních dopadů pěstování rychle rostoucích dřevin. V praktické části práce je popsána soukromá plantáž klonů japonského topolu nacházející se v katastrálním území obce Žabčice. Na konkrétní plantáži bylo provedeno měření porostu. Ze získaných dat byl proveden odhad budoucího výnosu plantáže pro jednotlivé klony pomocí mocninné regrese. V závěrečné části práce jsou diskutovány získané údaje hlavně z ekonomického hlediska.
Klíčová slova:Rychle rostoucí dřeviny, topol, odhad výnosu, palivové dřevo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..