Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Manažer projektu - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of handling and further use of production line waste
Written by (author): Ing. Michal Kovář
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Opponent:Ing. Ladislav Carda
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Studie manipulace a dalšího využití výmětu výrobních linek
Summary:Hlavní náplní diplomové práce je analýza manipulace s výmětem a následný návrh optimalizace procesů s výmětem, který vzniká v různých částech výrobních linek. Analyzovaná problematika je sledována u konkrétního podniku, který se zabývá výrobou obalů na vejce ze sběrového papíru. Vlastní měření, které popisuje aktuální stav manipulace s výmětem probíhalo v areálu firmy. Naměřené hodnoty byly zpracovány podle předem stanovené metodiky. Získané poznatky spolu s praktickými zkušenostmi vedou k vypracování a navržení variant na zlepšení optimalizace procesu. Výsledkem této práce je potenciální úspora (dalšího) manipulanta s vysokozdvižným prostředkem ve výrobní hale.
Key words:Odpad, manipulace, optimalizace procesů, automatizace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..