Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Technicko ekonomické hodnocení provozu vybraného vozidla z pohledu spolehlivosti
Autor: Ing. Rudolf Vomela
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Technicko ekonomické hodnocení provozu vybraného vozidla z pohledu spolehlivosti
Abstrakt:ANOTACE Téma diplomové práce je Technicko ekonomické hodnocení provozu vybraného vozidla z pohledu spolehlivosti. Práce je vypracována na základě dat a informací poskytnutých firmou ZDAR, a. s.. Ekonomické, provozní a spolehlivostní ukazatelé byly sledovány u třech motorových vozidel Scania, provozovaných ve firmě ZDAR, a. s. od roku 2001 do roku 2004. Ekonomické a provozní ukazatelé byly vypočítávány na základě reálných dat a presentovány prakticky v čase a v zavedených vztazích, avšak spolehlivostní ukazatelé byly vysvětleny pouze teoreticky z důvodu nedostatku informací pro důkladnější analýzy. Hlavní závěry vystupují z kalkulací rentability, doplněné doporučením pro potenciální zlepšení sledovaných spolehlivostních ukazatelů.
Klíčová slova:technicko ekonomická analýza, nákladní vozidla, spolehlivost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..