Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Faktory ovlivňující vzcházení plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor: Bc. Vít Procházka
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Faktory ovlivňující vzcházení plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou plantáží rychle rostoucích dřevin se zaměřením na japonské topoly pěstované na území České republiky. V první části této práce se nachází přehled dřevin, které lze v našich podmínkách pěstovat. Dále jsou v práci obsaženy faktory, které ovlivňují vzcházení a růst těchto plantáží. V její další části je popsáno pěstování těchto dřevin, jako je například výběr vhodných stanovišť, zakládání plantáží nebo jejich způsoby pěstování a údržba. V druhé polovině se práce zaměřuje na produkční, energetické nebo výnosové parametry rychle rostoucích dřevin. K závěru je práce zaměřena na praktické sledování ovlivňujících faktorů plantáží v konkrétních lokalitách.
Klíčová slova:topol, faktory ovlivňující plantáže rychle rostoucích dřevin, rychle rostoucí dřeviny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..