Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2824
Univerzitný e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti
Autor: Ing. Jan Vedral
Pracovisko: Institut celoživotního vzdělávání
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti
Abstrakt:Předmětem diplomové práce Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti je rozbor a zhodnocení podnikové distribuční logistiky ve společnosti Retex, a.s. V teoretické části práce je zpracován přehled základních logistických prvků, jako jsou aktivní prvky logistických řetězců, systémy skladování, značení skladovaných materiálů. Dále jsou zde popsány důležité nástroje řízení velikosti skladových zásob a metody sloužící k optimalizaci materiálových toků. V praktické části je poté představena vybraná společnost a je zde provedena analýza současného stavu podnikové distribuční logistiky. Na základě těchto údajů jsou zde navrženy za pomoci různých metod možné varianty, kterými bude možné dosáhnout zlepšení. Tyto výsledky jsou na závěr srovnány s původními a zjištěné rozdíly jsou zhodnoceny.
Kľúčové slová:Logistika, přepravní trasa, materiální tok, řízení zásob, logistický řetězec, systémy skladování, značení materiálů

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..