Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Manažer projektu - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimization of Distribution Routes in a Selected Company
Written by (author): Ing. Jan Vedral
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti
Summary:Předmětem diplomové práce Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti je rozbor a zhodnocení podnikové distribuční logistiky ve společnosti Retex, a.s. V teoretické části práce je zpracován přehled základních logistických prvků, jako jsou aktivní prvky logistických řetězců, systémy skladování, značení skladovaných materiálů. Dále jsou zde popsány důležité nástroje řízení velikosti skladových zásob a metody sloužící k optimalizaci materiálových toků. V praktické části je poté představena vybraná společnost a je zde provedena analýza současného stavu podnikové distribuční logistiky. Na základě těchto údajů jsou zde navrženy za pomoci různých metod možné varianty, kterými bude možné dosáhnout zlepšení. Tyto výsledky jsou na závěr srovnány s původními a zjištěné rozdíly jsou zhodnoceny.
Key words:Logistika, přepravní trasa, materiální tok, řízení zásob, logistický řetězec, systémy skladování, značení materiálů

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..